Фармакотерапия хронической почечной недостаточности

Частота супутньої патології у хворих з хронічною нирковою недостатністю досить висока, понад 25%.

І це суттєвий фактор підвищеного ризику розвитку таких несприятливих подій, як ускладнення, які значно знижують якість лікування основного захворювання і цей фактор також є причиною частих госпіталізацій, прогресування серцевої та ниркової недостатності, виникнення раптової смерті.

Читайте у цій статті на estet-portal.com які виділяють підходи до лікування хронічної ниркової недостатності в умовах поєднаної патології.

Поєднані патології при нирковій недостатності

Серед коморбідних станів, які значно погіршують процес фармакотерапії ниркової недостатності, є хронічні серцево-судинні захворювання і, як результат прогресування порушення водно-сольового балансу, формування застою крові в нижніх кінцівках, що може спровокувати такі небезпечні наслідки ниркової недостатності. .

Читайте нас у Instagram!

> Це істотно змінює підхід до фармакотерапії, оскільки в умовах ускладнень ниркової недостатності необхідно враховувати функціонування серцево-судинної системи. Наукові дані вказують на те, що серцева недостатність при нирковій дисфункції є не що інше, як нездатність серця перекачувати об'єм крові, необхідний для забезпечення метаболічних потреб організму.

Це глобальна проблема кардіології, оскільки стосується практично всіх розділів клінічної кардіології і може бути основним проявом не лише ниркової недостатності, а й практично всіх хвороб серця, включаючи коронарний атеросклероз, порушення серцевого ритму та кардіоміопатії.

Лікування уреаплазмозу у чоловіків: всі особливості терапії

Нові підходи до фармакотерапії ниркової недостатності

На особливу увагу заслуговує новий клас препаратів для фармакотерапії ниркової недостатності в умовах поєднаної патології серцево-судинної системи, здатний забезпечувати блокаду неприлізину та рецепторів ангіотензину II.

Новий підхід до розуміння патогенезу розвитку серцевої недостатності в умовах ниркової недостатності, після детального з'ясування взаємодії головних дійових учасників компенсаторних механізмів розвитку даних патологій є ренінгіотензинова система (РААС) та симпатоадреналова система (САС).

Аденома простати у чоловіків: лікування та терапевтичні схеми

Одним з гравців цієї системи є неприлізин, який відіграє велику роль у регулюванні адаптивної відповіді серцево-судинної системи на патологічні фактори, що формуються при нирковій недостатності. Як ендопептидаза, він здатний руйнувати ряд ендогенних вазоактивних пептидів: натрійуретичний пептид (усі види), брадикінін та адреномедулін.

Саме ці біологічні речовини відіграють істотну роль у забезпеченні натрійурезу, вазодилатації та суттєво впливають на формування компенсаторних реакцій при серцевій та нирковій недостатності.

Як виявилося, фармакотерапія з пригніченням активності неприлізину може значно підвищити рівень названих пептидів та суттєво впливати на натрійурез та вазодилатацію та врешті-решт викликати зменшення проявів серцевої дисфункції при нирковій недостатності.

My default image

Але надалі з'ясувалося, що неприлизин, будучи універсальним руйнівником адаптивних контрафакторів, насамперед тканинних натрійуретичних пептидів, призводить до більш високої активації РААС, оскільки сприяє підтримці об'єму кровообігу. Таким чином, формується замкнене коло, і, якщо в нормі це не викликає суттєвих патологічних змін, то у разі хвороби серця призводить до зриву адаптивних можливостей та швидкої декомпенсації.

Комбінована фармакотерапія ниркової недостатності

Це навело на думку можливого комбінованого впливу на активацію РААС, САС та неприлізину для балансу компенсаторних факторів та зменшення їх негативного впливу. Виявилося, що комбінація валсартану + сакубітрилу суттєво підвищує ефективність лікування при хронічній серцевій та нирковій недостатності.

Комбінована фармакотерапія (комплексна сполука двох інгредієнтів як цілісна лікувальна форм!) діє побічно з одночасним пригніченням активності неприлізину, за рахунок дії сакубітрилу та блокадою рецепторів ангіотензину II 1-го типу через валсартан. Саме ця комбінація призвела до значного поліпшення фармакотерапії пацієнтів із поєднаною патологією серцевої та ниркової недостатності порівняно з еналаприлом та іншими препаратами, які традиційно застосовують для її лікування.

Діагностика та лікування піонефрозу нирки: ефективні методи

Таким чином, клініцисти отримали досить ефективний препарат для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність із супутньою серцевою патологією. Цікавим виявився той факт, що препарат можна застосовувати також у стабілізованих хворих перед випискою на амбулаторне лікування, а також у разі потреби заміни еналаприлу або неможливості його прийому, або як препарат першої лінії у пацієнтів з маніфестною формою серцевої та ниркової недостатності.

Але найголовніше, що необхідно пам'ятати це, те, що препарат є певною інвестицією в безпеку та гарантія ефективності лікування пацієнтів з початковими проявами ниркової недостатності з наявністю в анамнезі серцевої недостатності.

Симптоми та аспекти лікування урогенітального кандидозу

Додати коментар

captcha

ОновитиОновити